Separacija šljunka „PLANA BETON“ d.o.o. vrši prodaju sledećih materijala:

  • Prirodan šljunak
  • Prirodan pesak
  • Separisani šljunak
  • Frakcija I (0-4 mm)
  • Frakcija II (4-8 mm)
  • Frakcija III (8-16 mm)
  • Frakcija IV (16-32 mm)
  • Iberlauf  (>32mm)

Ispitivanja minerološkog sastava i mehaničkih osobina su pokazala da je prirodni šljunak izuzetnog kvaliteta što je garancija dobijanja i kvalitetnog separisanog kamenog agregata koji se može koristiti za spravljanje betona visokih tehničkih karakteristika, kao i za spravljanje mešavina za nasipanja. Za sve materijale posedujemo ateste izdate od Instituta za puteve Beograd kao dokaz o kvalitetu. 

U mogućnosti smo da ponudimo i uslugu prevoza materijala, kamionima kiperima četvoroosovincima i šleperima. 

Ukoliko ste zainteresovani za cene i isporuku materijala, kao i za dodatne informacije možete nas kontaktirati , a tim „PLANA BETON“ d.o.o. će Vam vrlo rado pružiti sve neophodne informacije i gledati da Vam izađe u susret na najbolji mogući način.