Za isporuku betona posedujemo 4 kamiona miksera za beton kapaciteta 9 m3 i 10 m3 kao i novu mikser pumpu za isporuku betona sa dužinom ruke od 28 m.

Za ispitivanje svojstava proizvedenog betona i kontrolu ulaznih sirovina angažovali smo Institut za puteve Beograd.