Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge Plana Beton d.o.o.
Sinđelićeva 55
11326 Donja Livadica

E-mail: plana.beton@gmail.com
Telefon: 069/777 900

Telefon: 060/837 00 17


PIB: 112295835
MB: 21644307
T.R: 330-0000050001686-02

.

Pošaljite nam poruku